تثبیت ۹۹ درصد از اراضی ملی استان گلستان در سامانه کاداستر

خبرگزاری میزان - ۲ آبان ۱۴۰۰

مدیرکل ثبت اسناد گلستان از تثبیت ۹۹ درصد از اراضی ملی در سامانه کاداستر خبر داد و گفت: به زودی شاهد انجام ۱۰۰ درصدی تثبیت اراضی ملی در سامانه کاداستر خواهیم بود

منابع خبر